Ettől fogva a betűk szolgálják
Molnár Józsefet.
Ugyanúgy, ahogy ő tette velük
és visszaadják neki mindazt,
amit ő adott nekik.
© M|Miller

A magyar betűmetsző és betűöntő Kis Miklós 1650-ben született Misztótfaluban és 1702-ben hunyt el Kolozsvárott. Csaknem két évszázad választotta el őt Molnár Józseftől. A betűk és a velük való munka azonban különös jelentőséggel bírtak mindkét ember életében. A betűvetés mestersége kötötte össze őket az időn, annak változásán és határain átívelve.

Molnár Józsefnek köszönhetően ma Misztótfaluban egy múzeum és egy alapítvány tanúskodik e zseniális írásművész és tipográfus érdemeiről és kiváló emberi mivoltáról. A múzeum alapkövét egy tiszteletes rakta le, aki évtizedeken keresztül Misztótfaluban tevékenykedett. Hozzájutott a Kis Miklós által kiadott »Arany Bibliához« aminek vételárát hosszú éveken át kellett törlesztenie nyomorúságos fizetéséből. A jelenlegi gyűjteményt végül Molnár József szerezte meg, majd egy alapítvány keretében a múzeumnak adományozta, annak restaurálását, berendezését és állagmegóvását szintén nagylelkűen támogatta.

Több évi munka után az elkészült múzeumot Tőkés László 1991. szeptember 8-án avatta fel és adta át a nagyközönségnek, a szatmárnémeti püspök, a helyi román-ortodox egyházi képviselő, számtalan író, művész és nyomdász jelenlétében.

A levéltárakban és könyvtárakban eltöltött többéves kutatómunka eredményeként Molnár József megjelentette »Misztótfalusi Kis Miklós« címmel írt átfogó életrajzát. A könyvet 2000. évben a budapesti Ünnepi Könyvhéten mutatták be. A Molnár Józsefre való visszaemlékezés így szorosan összefonódik a Misztótfalusi Kis Miklósra történő megemlékezéssel. Mindketten a betűiket hagyták örökségül az utókorra.